Ointment / Lotion / Cream

Sr. NoProduct List
1Beclomethasone 0.025% + Neomycin 0.5% + Clotrimazole 1%
2Potassium Nitrate 5% + Sodium Monofluorophosphate 0.7% + Triclosan 0.3%
3Ciprofloxocin 0.6% + Clotrimazole 1% + Fluocinolone Acetonide 0.025%
4Metronidazole 1% w/w + Povi. Iodine 5% w/w
5Beclomethasone 0.25%w/w +Tolnaftate 1% w/w + lodohydroxyquinolone 1%w/w + Neomycin 0.5%w/w
6Tannic acid + Clove Oil + Potassium Iodide + Glycerine etc.
7Chlorhexidine Gluconate 0.2% + Sodium Fluoride 0.05% + Zinc chloride 0.09%
8Clotrimazole 1% w/v + Beclomethasone Dipropionate 0.025% + Neomycin Sulphate 0.5%
9Clobetasol Propionate 0.05% w/v
10Miconazole Nitrate 2% w/w
11Ofloxacin 0.75% w/w + Orinidazole 2% w/w + Terbinafine HCL 1% + Clobetasol Propionate 0.05% w/w
12Beclomethasone 0.1%w/v + Clioquinol 0.3%w/w
13Beclomethasone 0.1%w/w + Neomycin 0.5% w/w + Chlorocresol 0.1%w/w
14Clotrimazole
15Diclofenac Diethylamine HCl 1.16%w/v + Lin 3%w/v + M.S 1%w/v. + Menthol 5% w/v
16Ciprofloxacin 2% w/w + Ornidazole 2% w/w + Terbinafine HCl 1% + Clobetasol Propionate 0.05% w/w
17Diclofenac Diethylamine HCl 1.16% w/w
18Ketoconazole 2% + Iodo Chloro Hydroxy Quinoline 1% + Clobetasol 0.05% + Tolnaftate 1% + Gentamycin 0.1%
19Beclomethasone Dipropionate 0.025 %w/v
20Mometasone Furoate + Fusidic acid
21Aceclofenac 1.5% + Capsacain 0.01% + Olium Lini 10% + Methyl Salicylate
22Luliconazole 1%
23Mupirocin 2.0w/w
24Urea 10% w/v + Lactic acid 10% w/v + Propylene Glycol 10% w/v + Liquid Paraffin 10% w/v
25Clindamycin 1%w/w + Nicotinamide 4%w/v
26Tannic Acid 5%w/v + Choline Salicylate 8%w/v + Cetrimide 0.01%w/v + Lignocaine HCl 2%w/v
27Povidone Iodine 5% + Sucralfate 7% w/v
28Povidone Iodine 5% w/v
29Povidone Iodine IP 5% w/w
30Clobetasol Propionate 0.05% w/v + Salicylic Acid 6%
31Gama Benzene Hexachloride 1%w/v. + Cetrimide 0.1%w/v
32Hydroquinone 2%w/w + Tretinoin 0.025% w/w + Mometasone Furoate 0.1%w/w